Ubuntu 16.04 – Trải nghiệm tuyệt vời và khả năng tùy chỉnh

Mỗi lần tôi trở lại Ubuntu, điều đầu tiên thường xuất hiện trong đầu tôi là thay đổi diện mạo của toàn bộ. Trong...
Настройки Trojita Gmail Imap

Trojitá – Ứng dụng email IMAP nhanh nhất cho Linux PC

Trojitá Email Client là một ứng dụng email nguồn mở trung thành với các tiêu chuẩn mở và công nghệ hiện đại và vì...

Tracktion 7 – Ứng dụng tạo, ghi âm và chỉnh sửa các bản nhạc...

FossMint đã bao gồm phần mềm để tạo và thao tác âm thanh trong quá khứ (ví dụ: Ardour và Audacity) và chúng tôi...
Google Chrome

20 ứng dụng Linux hàng đầu phải sở hữu vào năm 2022

Năm 2022 là một năm tốt đối với nhiều ứng dụng. Steam đã nhận được các bản cập nhật tốt hơn, Skype cho Linux...

Todoist là gì? Ứng dụng To-do List tốt nhất đã có trên Linux

FossMint có một danh sách tốt các ứng dụng tổ chức chất lượng theo phong cách độc đáo với các tiêu đề như Copyu,...